Điều Khoản Poki – An Toàn Và Bảo Mật Tuyệt Đối

Chào mừng đến với Poki! Chúng tôi (Poki B.V., một công ty được thành lập ở Hà Lan – sau đây gọi là ‘Poki’, ‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’ hoặc ‘chúng tôi’) vận hành một Website, có thể truy cập tại https://pokii.com.co/ . Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích các điều khoản sử dụng cho Trang web Pokii của chúng tôi.

Đôi Lời Về Website Poki

Trang web Poki có thể bao gồm quyền truy cập vào môi trường ảo, trò chơi và các nội dung khác cũng như phần mềm dịch vụ hoặc ứng dụng sản phẩm có thể tải xuống để sử dụng trên máy tính laptop cá nhân, máy tính bảng tablet, thiết bị di động Ipad hoặc điện thoại Smartphone. Tất cả người dùng trên website Poki ( hay còn gọi là “Khách truy cập trang web”) đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cảu Poki.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Poki . Bằng cách truy cập hoặc sử dụng  Poki, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, đôi khi được Poki sửa đổi. Nếu bạn không muốn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, xin hãy ngừng truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần sản phẩm của Poki.

Đôi Lời Về Website Poki
Đôi Lời Về Website Poki

Poki có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho người bằng cách đăng Điều khoản sử dụng đã được sửa đổi trên Poki. Việc bạn tiếp tục sử dụng Poki đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng hoặc không hài lòng với Poki, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ từ Poki.

Độ Tuổi Tối Thiểu

Bằng cách truy cập website Poki, bạn đã xác nhận rằng bạn từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 16 tuổi, hãy truy cập phiên bản Poki Kids của chúng tôi với nhiều sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn cho độ tuổi của bạn. 

Điều Khoản Sử Dụng Poki

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Poki cho các mục đích hợp pháp, cụ thể là bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây: 

  • Tải lên hoặc truyền tải trên Poki bất kỳ tài liệu phỉ báng, không đứng đắn, tục tĩu, quấy rối, bạo lực hoặc phản cảm nào khác, hoặc bất kỳ tài liệu nào đang hoặc có thể là, được bảo vệ bản quyền mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền
  • Sử dụng website Poki để vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc vi phạm luật pháp của bất kỳ khu vực pháp lý nào.
  • Xuyên tạc mối liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  • Tải lên hoặc truyền tải trên Poki bất kỳ quảng cáo hoặc lời mời chào kinh doanh nào.
  • Hạn chế hoặc cấm người khác sử dụng Poki.
  • Tải lên hoặc truyền tải các tệp có chứa vi-rút hoặc dữ liệu bị hỏng.
  • Tải xuống tệp hoặc phần mềm hoặc đưa vào tin nhắn bất kỳ phần mềm, tệp hoặc các liên kết mà bạn biết hoặc có lý do để tin rằng liên kết đó không thể phân phối hợp pháp trên Poki hoặc rằng bạn có nghĩa vụ theo hợp đồng phải giữ bí mật (bất kể tính khả dụng trên Poki).
  • Yêu cầu, cung cấp hoặc trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên người dùng hoặc mật khẩu.
  • “Theo dõi”, “lừa đảo”, lạm dụng hoặc quấy rối người dùng khác hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ hành động nào nêu trên.

Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác bị hạn chế hoặc bị ngăn cản sử dụng hoặc trải nghiệm Poki của bất kỳ ai, hoặc theo nhận định của Poki, có thể gây hại cho Poki hoặc người dùng truy cập trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Không giới hạn bất kỳ điều nào ở trên, bạn cũng đồng ý tuân theo mọi quy tắc ứng xử và chính sách áp dụng cho Poki hoặc bất kỳ dịch vụ nào có sẵn trên Poki.

Điều Khoản Riêng Tư Và Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng

Việc Poki sử dụng thông tin cá nhân của bạn và trách nhiệm của bạn liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn được mô tả Chính sách tuyên bố về quyền riêng tư trên trang web của chúng tôi.

Tải Lên Thiết Bị Của Bạn

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng, trải nghiệm các ứng dụng cho phép tải xuống từ Poki, các bản cập nhật cho hệ thống hoặc chương trình cơ sở trên thiết bị của bạn có thể khiến việc sử dụng ứng dụng của bạn không tương thích. Poki không đảm bảo rằng Poki hoặc bất kỳ ứng dụng Poki sẽ hoàn toàn tương thích 100% với mọi bản cập nhật phần mềm hoặc phiên bản hiện tại của thiết bị của bạn.

Poki có thể, nhưng không bắt buộc phải cung cấp cho bạn các bản cập nhật giúp cho Poki hoặc các ứng dụng cải thiện khả năng tương thích với các thiết bị di động được cập nhật.

Phí Sử Dụng Dữ Liệu Mạng

Trong quá trình bạn sử dụng Poki hoặc bất kỳ ứng dụng Poki nào yêu cầu cho phép sử dụng dữ liệu mạng không dây, 4G di động hoặc truy cập internet, bạn phải chịu trách nhiệm độc lập về việc đảm bảo dịch vụ truy cập dữ liệu cần thiết.

Ví dụ: đối với thiết bị di động của bạn, nhà cung cấp gói dữ liệu của bạn có thể tính phí truy cập dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Poki hoặc ứng dụng Pokii. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí đó và phải trả cho bên thứ ba.

Phí Sử Dụng Dữ Liệu Mạng
Phí Sử Dụng Dữ Liệu Mạng

Điều Khoản Bản Quyền Và Sử Dụng Nội Dung

Toàn bộ nội dung của Poki, bao gồm tất cả thông tin, văn bản, hiển thị, hình ảnh, âm thanh và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Poki và các thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng, là độc quyền của Poki . Hoặc các chi nhánh của Poki hoặc người cấp phép và được bảo vệ bởi luật pháp Hà Lan và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác.

Bạn chỉ được phép sử dụng các nội dung trên Poki cho mục đích sử dụng cá nhân liên quan đến vai trò của bạn với tư cách là người dùng hiện tại và giải trí của Poki. Bạn không được sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm ăn theo, đăng tải công khai hoặc thực hiện các hành vi tái xuất bản, lưu trữ, lan truyền hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào trên Poki này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Poki.

Phần Mềm Và Nội Dung Tải Xuống

Nếu Poki cung cấp các bản tải xuống hoặc quyền truy cập vào phần mềm trên Poki này và bạn tải xuống hoặc truy cập vào phần mềm đó thì phần mềm (bao gồm mọi dữ liệu hoặc hình ảnh được tích hợp hoặc tạo ra bởi phần mềm) sẽ được cấp phép cho bạn. Bạn sẽ không nhận được quyền sở hữu hợp pháp của phần mềm này và bạn không được phép phân phối hoặc sử dụng phần mềm ngoài mục đích sử dụng dịch vụ hiện hành của Poki do Poki cung cấp.

Bạn không được phép sửa đổi, điều chỉnh, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của phần mềm sản phẩm đó. Trừ khi được cung cấp rõ ràng, bạn không được tạo bất kỳ tác phẩm phát sinh nào của phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ nào có sẵn trên Poki.

Phần Mềm Và Nội Dung Tải Xuống
Phần Mềm Và Nội Dung Tải Xuống

Quyền sử dụng này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và có hoặc không có lý do. Bạn phải đồng ý hủy hoặc trả lại cho Poki tất cả các bản sao của phần mềm sau khi bạn bị thu hồi giấy phép sử dụng phần mềm và/hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Poki.

Phần mềm phải tuân theo mọi hạn chế về sử dụng, từ chối bảo đảm và các quy định khác trong Điều khoản sử dụng được poki đăng tải. Trong trường hợp các phần mềm cũng phải tuân theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối riêng biệt thì các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đó sẽ kiểm soát mọi xung đột giữa các điều khoản đó và các điều khoản sử dụng này.

Kết Luận

Điều Khoản của Poki, đặt trọng tâm vào cam kết của chúng tôi đối với an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của người chơi. Với Pokii, chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu sự an toàn và sự bảo vệ của thông tin cá nhân của bạn. Truy cập ngay vào link trang chủ của Poki  https://pokii.com.co/ để biết thêm thông tin về website này.